Cristin-resultat-ID: 1888576
Sist endret: 10. februar 2021, 14:52
Resultat
Faglig foredrag
2020

Refleksiv dramaturgi - scenisk-digital boklanseirng av Tore Vagn Lid

Bidragsytere:
  • Tore Vagn Lid

Presentasjon

Navn på arrangementet: Refleksiv dramaturgi - scenisk-digital boklanseirng av Tore Vagn Lid
Sted: Litteraturhuset, Oslo
Dato fra: 28. januar 2020

Om resultatet

Faglig foredrag
Publiseringsår: 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Refleksiv dramaturgi - scenisk-digital boklanseirng av Tore Vagn Lid

Sammendrag

I dette prosjektet går skuespillere, lyd- og billedkunstnere i kunstnerisk dialog med boken "Refleksiv dramaturgi". Boken utgjør siste del av et flerårig kunstnerisk forskningsprosjekt som Tore Vagn Lid har ledet som professor ved Kunsthøgskolen i Oslo. Universitetet i Bergen skriver: Selve lanseringen av boken på norsk tok i 2019 form av en audiovisuell iscenesettelse på Litteraturhuset i Oslo. Med et team av kunstnere og teknikere arbeidet forfatteren med boksidenes tekster og struktur, slik at disse i seg selv ble gjenstand for språklige, klanglige og visuelle undersøkelser. På denne måten nærmet eksperimentet seg et stoffskifte mellom teori og praksis som gav mulige innganger til spørsmålet om hva kunstnerisk forskning kan være. Motivert av dette konseptet, og nå også for et engelsk språklig publikum, vil det nye arbeidet forfølge en tredelt strategi, hvor kunstnerisk refleksjon — produsert gjennom ulike former for praksis — hentes tilbake til skriftens og bokens refleksjonsformer, for så igjen å bli gjenstand for nye kunstneriske former for refleksjon. Denne dramaturgiens fram og tilbake-bevegelser er en viktig del av det Tore Vagn Lid har kalt for en refleksiv dramaturgi. Arbeidet blir et appendiks eller postludium til Lids flerårige kunstneriske forskningsprosjekt ved KHiO/Teaterhøgskolen, samtidig som det markerer første etappen i et samarbeid som tilknyttet gjesteforsker ved Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen. Medvirkende: Gisken Armand, Anders Elsruud Hultgreen, Tore Vagn Lid, Marie Blokkhus, Øystein Nesheim, Tor Christian F. Bleikli, Susann Kambestad, Bjørn Willberg Andersen, Morten Skage Arrangementet skjer i et samarbeid mellom Prosjektprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid, Kunsthøgskolen i Oslo v/Teaterhøgskolen, Transiteatret-Bergen, Senter for vitenskapsteori (UiB) og Hordaland Kunstsenter.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Tore Vagn Lid

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Avdeling Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 1 av 1