Cristin-resultat-ID: 1893820
Sist endret: 18. mai 2021, 11:00
Resultat
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
2021

Andrespråkslæring hos voksne : Vitenskapelige innsikter og didaktiske refleksjoner

Bidragsytere:
 • Marte Monsen og
 • Verónica Pájaro

Utgiver/serie

Utgiver

Cappelen Damm Akademisk
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Publiseringsår: 2021
Antall sider: 268
ISBN: 9788202687373

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Nordisk
- Fagområde: Humaniora

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Andrespråkslæring hos voksne : Vitenskapelige innsikter og didaktiske refleksjoner

Sammendrag

Hvordan lærer voksne norsk som andrespråk? Hvordan bør språkopplæringen være? De fleste utgivelsene innen norsk som andrespråk handler om barns læring av norsk i skolen og i barnehagen. Voksne innlærere har ikke fått like stor oppmerksomhet i forskningen. Voksne lærer imidlertid ikke språk helt på samme måte som barn, og voksnes språklæring skjer i andre kontekster og under andre betingelser. Derfor er det viktig med en oppdatert bok om andrespråkslæring hos voksne spesielt, både for forskningens del og for didaktisk refleksjon. Denne boka presenterer ny kunnskap om andrespråkslæring og andrespråksdidaktikk for voksne. Sentrale temaer er morsmålsbegrepet, språklige repertoar, investering, identitet, ordforråd, syntaks, numerasitet, lese- og skriveutvikling, Norskprøven, språkkrav og jobbintervjuer. Forfatterne er forskere innen flerspråklighet og språklæring, og de undersøker temaene fra ulike perspektiver; kritiske, sosiolingvistiske, sosiokulturelle og kognitive. De drøfter også hvilke konsekvenser de nye innsiktene bør få for norskopplæringen. Boka er aktuell for alle som er involvert i andrespråksfeltet og språkopplæringen i norsk, som politikere, forskere, studenter og skolefolk. Den er særlig nyttig for lærere som underviser voksne i norsk som andrespråk.

Bidragsytere

Marte Monsen

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet
Aktiv cristin-person

Veronica Pajaro

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Verónica Pájaro
 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Universitetet i Sørøst-Norge
 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet
1 - 2 av 2

Kapitler/Artikler Kapitler/Artikler

Norskopplæring for voksne: en kritisk sosiolingvistisk tilnærming.

Pájaro, Verónica; Monsen, Marte. 2021, Cappelen Damm Akademisk. HINN, USNVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Nok norsk til å få jobb? En narrativ tilnærming til jobbintervju og språk.

Pájaro, Verónica; Steien, Guri Bordal. 2021, Cappelen Damm Akademisk. HINN, USNVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Morsmål, navngitte språk, språklige repertoarer og transspråking: om språkbakgrunnene til voksne som lærer norsk.

Steien, Guri Bordal. 2021, Cappelen Damm Akademisk. HINNVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Om å investere i R-U-M-P-E : En etnografisk studie av lese- og skriveopplæringen for voksne nyankomne.

Monsen, Marte. 2021, Cappelen Damm Akademisk. HINNVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Numerasitet og voksne nyankomne med liten skolebakgrunn - En utprøving av intervju med tolk som kartleggingsmetode.

Eek, Marianne; Monsen, Marte. 2021, Cappelen Damm Akademisk. HINNVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »