Cristin-resultat-ID: 1895284
Sist endret: 3. mars 2021, 12:44
Resultat
Rapport
2021

Miljøpåvirkninger av taredyrking og forslag til utvikling av overvåkingsprogram

Bidragsytere:
 • Kasper Hancke
 • Ole Jacob Broch
 • Yngvar Olsen
 • Trine Bekkby
 • Pia Kupka Hansen
 • Reinhold Fieler
 • mfl.

Utgiver/serie

Utgiver

Norsk institutt for vannforskning

Serie

NIVA-rapport
ISSN 1894-7948

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2021
Hefte: 7589
Antall sider: 36

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Matematikk og naturvitenskap

Emneord

Forvaltningsrådgiving • Tang taredyrking

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Miljøpåvirkninger av taredyrking og forslag til utvikling av overvåkingsprogram

Sammendrag

Forskningsprosjektet KELPPRO (2017-2020) har gjennom feltundersøkelser, laboratorieforsøk og numerisk modellering undersøkt miljøpåvirkninger av taredyrking på økosystemene i de åpne vannmassene og på havbunnen, og evaluert mulige positive og negative effekter på de marine økosystemer. I tillegg er det undersøkt om tareanlegg vil bidra til spredning av fremmede eller truede arter, eller genetisk materiale. Rapporten inneholder forslag til en forvaltningsstrategi og det anbefales at effekter på havbunnen, spredning av arter og spredning av genetisk materiale undersøkes nærmere om taredyrking i fremtiden utvikler seg til storskala produksjon og industri.

Bidragsytere

Kasper Hancke

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Marin biologi ved Norsk institutt for vannforskning

Ole Jacob Broch

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fiskeri og ny biomarin industri ved SINTEF Ocean

Yngvar Olsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for biologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Trine Bekkby

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Marin biologi ved Norsk institutt for vannforskning

Pia Kupka Hansen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Bentiske ressurser og prosesser ved Havforskningsinstituttet
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »