Cristin-resultat-ID: 1896245
Sist endret: 8. mars 2021 09:21
Resultat
Rapport
2009

Kommunen som samfunnsutvikler. En undersøkelse av norske kommuners arbeid med lokal samfunnsutvikling

Bidragsytere:
 • Toril Merete Ringholm
 • Nils Aarsæther
 • Vigdis Nygaard og
 • Per Selle

Utgiver/serie

Utgiver

Norut

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2009
Antall sider: 162
ISBN: 978-82-7492-215-0

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kommunen som samfunnsutvikler. En undersøkelse av norske kommuners arbeid med lokal samfunnsutvikling

Sammendrag

Undersøkelsen viser at arbeid med lokal samfunnsutvikling er noe kommunene gjør i samarbeid med andre. Samarbeidspartnere er særlig andre kommuner, lokalt næringsliv, fylkeskommune, frivillige organisasjoner og regional stat. Både areal- og samfunnsplanlegging står sentralt i utviklingsarbeidet, og kommunene gir generelt inntrykk av å ha en bevisst holdning til hvilke tema de satser på. de oppfatter også selv i stor grad å ha kontroll i de utviklingsprosesser de er med i, samt at kompetansen på området er generelt god. Denne oppfatningen utfordres noe av synspunktene fra så vel regionale som lokale samarbeidspartnere. Studien viser også at det er nyttig for kommunene å delta i sentralt initierte utviklingsprogrammer. Kommunene oppfatter det også slik at det skapes resultater ev den innsatsen de gjør, men ikke i like stor grad for alle områder. Det er særlig trivsel og motivasjon som står i fokus, ofte som et redskap for å skape arbeidsplasser og sikre bosetting.

Bidragsytere

Toril M Ringholm

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Toril Merete Ringholm
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Nils Aarsæther

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Vigdis Nygaard

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Per Selle

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 4 av 4