Cristin-resultat-ID: 1899406
Sist endret: 19. mars 2021, 18:33
Resultat
Kronikk
2021

Forslag til ny opplæringslov - til det bedre?

Bidragsytere:
 • Halvor Inge Bjørnsrud og
 • Sven Nilsen

Tidsskrift

Spesialpedagogikk
ISSN 0332-8457
NVI-nivå 1

Om resultatet

Kronikk
Publiseringsår: 2021
Publisert online: 2021
Trykket: 2021
Volum: 86
Hefte: 2
Sider: 4 - 9
Artikkelnummer: 1

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forslag til ny opplæringslov - til det bedre?

Sammendrag

Debattinnlegget tar for seg noen av de endringene som er foreslått i NOU 2019: 23 Ny opplæringslov. Forfatterne stiller seg tvilende til om det vil være en forbedring å erstatte betegnelsen tilpasset opplæring med universell opplæring, og advarer mot å tone ned forpliktelsen til individuell tilpasning.De stiller også spørsmål ved om utvalget vil gjøre spesialpedagogisk kompetanse til en unntaksordning for å gjennomføre spesialundervisning.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Halvor Inge Bjørnsrud

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge
Aktiv cristin-person

Sven Nilsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo
1 - 2 av 2