Cristin-resultat-ID: 1900888
Sist endret: 26. mars 2021, 06:36
NVI-rapporteringsår: 2021
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2021

Strukturert videobasert samspillsobservasjon av foreldre og barn

Bidragsytere:
 • Kåre Sten Olafsen
 • Kristin Berg Nordahl og
 • Filip Drozd

Tidsskrift

Tidsskriftet Norges Barnevern
ISSN 0800-1014
e-ISSN 1891-1838
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2021
Volum: 98
Hefte: 1
Sider: 58 - 80

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Strukturert videobasert samspillsobservasjon av foreldre og barn

Sammendrag

Systematiske observasjoner av samspill mellom foreldre og barn er en viktig informasjonskilde i barnevernets arbeid, men det er liten kunnskap om påliteligheten i innhentingen av slik informasjon. I denne studien har vi undersøkt 1) samsvar mellom barnevernsansattes skåringer av samspill mellom foreldre og barn gjennom en periode på 10 måneder, og 2) deltagernes erfaringer med opplæring og trening. Familieveiledere i to kommunale barneverntjenester fikk opplæring i bruk av observasjonssystemet Parent Child Interaction System (PARCHISY) og skåret deretter videoopptak av strukturerte samspill i alminnelige familier. Vi beregnet samsvar i skåringene og gjennomførte fokusgruppeintervjuer for å kartlegge erfaringer gjennom prosjektperioden. Resultatene viser at en kort opplæring og jevnlig trening over tid kan sikre akseptabelt og nær akseptabelt samsvar i skåringer for noen kvaliteter ved samspillet, men at det er viktig å tilrettelegge for bruk av systematisk observasjon i en arbeidshverdag. Bruksområder og forhold knyttet til implementering blir diskutert.

Tittel

Structured video-based observations of parent-child interactions

Sammendrag

Systematic observations of interactions between parents and children are an important source of information in child protection services' (CPS) work, but there is little knowledge about the reliability of such information. In this study, we investigated 1) agreement between CPS practitioners' ratings of interactions between parents and children over a period of 10 months, and 2) participants' experiences with training and practice. Family guidance practitioners were trained to use the observational system Parent Child Interaction System (PARCHISY), after which they rated structured interactions of non-client families based on video-recordings. We calculated agreement in ratings and conducted interviews of participants in focus groups. The results show that a brief course and regular training can ensure acceptable and close-to-acceptable agreement in ratings for some qualities of the interactions, but that it is important to provide facilitative conditions for systematic training in ordinary practice. usability and factors associated with implementation are discussed.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Kåre Sten Olafsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved RBUP Øst og Sør

Kristin Berg Nordahl

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS (NUBU)
Aktiv cristin-person

Filip Drozd

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Seksjon sped- og småbarn ved RBUP Øst og Sør
1 - 3 av 3