Cristin-resultat-ID: 1901484
Sist endret: 1. april 2021, 01:51
Resultat
Vitenskapelig foredrag
2017

Endringsagenter i kirke og samfunn, et perspektiv fra kvinnebevegelsen Kvinner for Kristus i Kamerun

Bidragsytere:
  • Terese Bue Kessel

Presentasjon

Navn på arrangementet: Missiologisk forum og 115 - års jubileum LMF
Sted: MF, Oslo
Dato fra: 15. november 2017
Dato til: 15. november 2017

Arrangør:

Arrangørnavn: Missiologisk forum, NORME, og Lærernes Misjonsforbund (LMF)

Om resultatet

Vitenskapelig foredrag
Publiseringsår: 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Endringsagenter i kirke og samfunn, et perspektiv fra kvinnebevegelsen Kvinner for Kristus i Kamerun

Sammendrag

Kvinnebevegelsen Kvinner fra Kristus med røtter helt tilbake til 1930- tallet, ble etablert i 1975 i Den evangelisk lutherske kirken. Bevegelsen bidrar til endring i kvinners liv og gir dem nye handlingsrom utenfor hjemmet. Kvinner får økt selvbevissthet og en ny identitet som de forankrer i Kristus. Bibelens budskap om at det ikke er forskjell mellom mann og kvinne fungerer som et skjold og vern for dem (Galaterne 3) i en kultur sterkt preget av islam og undertrykkelse av kvinner. I kirkens liv blir de inkludert som forkynnere og ledere, og ikke bare som diakonale aktører. Gudstjenesten i kirken bidrar til å endre rollemønstre og synet på kvinnen, og de blir endringsagenter i hjem og kirke. En av informantene i doktorgradsprosjektet sier: « Mange kvinner trues av mannen når hun er hjemme hos seg selv. Der er er hun som en slave. Men når hun er med i Kvinner for Kristus, eller er i kirka, da blir hun forløst. Fordi hun blir inspirert av Guds Ord, av lovsang og bønn. »  (Dekenai, 29. september 2011) 

Bidragsytere

Terese Bue Kessel

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 1 av 1