Cristin-resultat-ID: 1901495
Sist endret: 28. mars 2021, 12:33
Resultat
Rapport
2021

Miljøovervåkning Bryggen i Bergen. Statusrapport Bryggen MOV pr 31. mars 2021.

Bidragsytere:
 • Alexander Rory Dunlop
 • Liv Bruås Henninge
 • Jostein Soldal
 • Håvard Hind og
 • Lars Krangnes

Utgiver/serie

Utgiver

Norsk institutt for kulturminneforskning

Serie

NIKU Rapport
ISSN 1503-4895

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2021
Hefte: 107
Antall sider: 85
ISBN: 978-82-8101-252-3
Open Access

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Nordisk arkeologi

Emneord

Miljøovervåkning • Verdensarv

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Arkeologi og konservering
- Fagområde: Humaniora

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Miljøovervåkning Bryggen i Bergen. Statusrapport Bryggen MOV pr 31. mars 2021.

Sammendrag

Dette er andre statusrapport fra miljøovervåkingsprosjektet for Bryggen (Bryggen MOV). Prosjektet startet høsten 2019 og har i første omgang bestått i å få oversikt over alle overvåkingspunkter, operative overvåkingssystemer og ikke minst I/T systemet (vanninfiltrasjon). Det har vært komplisert å skaffe full oversikt, da alt har ligget stille noen år, og det har vært mange aktører involvert tidligere. Nå samles alle data i Cautus Web databasen. Det har vist seg at eksisterende systemer var i enda verre stand enn fryktet, så mesteparten av arbeidet har gått med å få til fungerende systemer.

Bidragsytere

Rory Alexander Dunlop

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Alexander Rory Dunlop
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Arkeologiavdelingen ved Norsk institutt for kulturminneforskning

Liv Bruås Henninge

 • Tilknyttet:
  Forfatter

Jostein Soldal

 • Tilknyttet:
  Forfatter

Håvard Hind

 • Tilknyttet:
  Forfatter

Lars Krangnes

 • Tilknyttet:
  Forfatter
1 - 5 av 5