Cristin-resultat-ID: 1901510
Sist endret: 28. mars 2021, 22:12
Resultat
Faglig foredrag
2015

Eksistensiell og åndelig omsorg. Samarbeid mellom presten på Tasta sykehjem og helse- og omsorgstjenesten i Stavanger kommune

Bidragsytere:
  • Terese Bue Kessel

Presentasjon

Navn på arrangementet: Faglunsj, Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling, SESAM, SUS Stavanger
Sted: SUS, Stavanger
Dato fra: 16. mars 2015
Dato til: 16. mars 2015

Arrangør:

Arrangørnavn: SESAM

Om resultatet

Faglig foredrag
Publiseringsår: 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Eksistensiell og åndelig omsorg. Samarbeid mellom presten på Tasta sykehjem og helse- og omsorgstjenesten i Stavanger kommune

Sammendrag

Deler av prestetjenesten på Tasta sykehjem ligger under direktør for Oppvekst og levekår. Stavanger kommune ønsker at den generelle prestetjenesten skal inkluderes i det tverrfaglige samarbeidet i det helhetlige kommunale tjenestetilbudet til innbyggerne. Presten på Tasta sykehjem har et særskilt ansvar for å bidra til å styrke dette samarbeidet, noe som også er forankret i rundskriv 1-6/2009 fra Helse- og omsorgsdepartementet. Her understrekes det at den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal legge til rette for at brukerne får hjelp til å praktisere sin tro og sitt livssyn. Vi har et felles ansvar for åndelig og eksistensiell omsorg, og sykehjemspresten skal gjennom kurs bevisstgjøre og istandsette pleiepersonell til å ivareta brukers åndelige og eksistensielle behov.

Bidragsytere

Terese Bue Kessel

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 1 av 1