Cristin-resultat-ID: 1901612
Sist endret: 8. april 2021, 09:34
Resultat
Rapport
2021

Skolten & Koengen, Bergen, 2019-20: Arkeologisk overvåking av gravearbeider. NIKU Oppdragsrapport 28/2021.

Bidragsytere:
  • Alexander Rory Dunlop

Utgiver/serie

Utgiver

Norsk institutt for kulturminneforskning

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2021
Antall sider: 17
Open Access

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Nordisk arkeologi

Emneord

Bergenhus

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Skolten & Koengen, Bergen, 2019-20: Arkeologisk overvåking av gravearbeider. NIKU Oppdragsrapport 28/2021.

Sammendrag

Prosjekt 1021523: 2019 foretok arkeologer fra NIKU distriktskontor Bergen overvåking av gravearbeider i forbindelse med BKK Nett AS sin oppgradering av høyspentkabler fra Koengen sekundærstasjon til Skoltegrunnskaien for etablering av landstrøm til cruiseskip. Gravearbeidet foregikk for det aller meste i eksisterende grøftetraséer og medførte ikke konflikt med automatisk fredete kulturminner. Prosjekt 1021654: i november 2019 og februar 2020 foretok en arkeolog fra NIKU distriktskontor Bergen undersøkelse av to prøvehull samt overvåking av graving for utskifting av vannledning på Koengen, Bergenhus festningsområde. Grøften var omtrent 100 meter lang og opptil 2,4 meter dyp. Det ble ikke funnet intakte automatisk fredete kulturminner.

Bidragsytere

Rory Alexander Dunlop

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Alexander Rory Dunlop
  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Arkeologiavdelingen ved Norsk institutt for kulturminneforskning
1 - 1 av 1