Cristin-resultat-ID: 1901658
Sist endret: 1. september 2021, 13:28
NVI-rapporteringsår: 2021
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2021

Use of alcohol and addictive drugs during the COVID-19 outbreak in Norway: associations with mental health and pandemic-related problems

Bidragsytere:
 • Tore Bonsaksen
 • Øivind Ekeberg
 • Inger Schou Bredal
 • Laila Skogstad
 • Trond Heir og
 • Tine Kristin Grimholt

Tidsskrift

Frontiers In Public Health
ISSN 2296-2565
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2021
Publisert online: 2021
Volum: 9:667729
Hefte: 429
Sider: 1 - 9
Open Access

Importkilder

Scopus-ID: 2-s2.0-85108961752

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Use of alcohol and addictive drugs during the COVID-19 outbreak in Norway: associations with mental health and pandemic-related problems

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Tore Bonsaksen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Høgskolen i Innlandet

Øivind Ekeberg

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Akuttpsykiatri voksen, avd. for ved Oslo universitetssykehus HF
Aktiv cristin-person

Inger Schou Bredal

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Seksjon for bryst og endokrinkirurgi ved Oslo universitetssykehus HF

Laila Skogstad

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Sunnaas sykehus HF

Trond Heir

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Enhet voksenpsykiatri ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »