Cristin-resultat-ID: 1902768
Sist endret: 11. august 2021, 09:55
NVI-rapporteringsår: 2021
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2021

Suicide Thoughts and Attempts in the Norwegian General Population during the Early Stage of the COVID-19 Outbreak

Bidragsytere:
 • Tore Bonsaksen
 • Laila Skogstad
 • Trond Heir
 • Øivind Ekeberg
 • Inger Schou Bredal og
 • Tine Kristin Grimholt

Tidsskrift

International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH)
ISSN 1661-7827
e-ISSN 1660-4601
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2021
Publisert online: 2021
Sider: 1 - 9
Open Access

Importkilder

Scopus-ID: 2-s2.0-85103983093

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Suicide Thoughts and Attempts in the Norwegian General Population during the Early Stage of the COVID-19 Outbreak

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Tore Bonsaksen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Høgskolen i Innlandet
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Laila Skogstad

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Sunnaas sykehus HF
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

Trond Heir

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Enhet voksenpsykiatri ved Universitetet i Oslo

Øivind Ekeberg

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Klinikk psykisk helse og avhengighet -Stab ved Oslo universitetssykehus HF
Aktiv cristin-person

Inger Schou Bredal

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »