Cristin-resultat-ID: 1904154
Sist endret: 14. april 2021, 17:32
Resultat
Kronikk
2020

Skattlegging av prostitusjon – selvmotsigende politikk

Bidragsytere:
  • Katrine Holter

Tidsskrift

Klassekampen
ISSN 0805-3839

Om resultatet

Kronikk
Publiseringsår: 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Skattlegging av prostitusjon – selvmotsigende politikk

Sammendrag

I en avgjørelse fra 2019 la Skatteklagenemnda til grunn at inntekter fra prostitusjon ikke skulle ilegges skatt. Som begrunnelse ble det særlig vist til en etablert praksis med manglende håndheving av skatte- og avgiftsplikt for salg av seksuelle tjenester.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Katrine Rong Holter

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Katrine Holter
  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
1 - 1 av 1