Cristin-resultat-ID: 1904983
Sist endret: 19. april 2021, 09:31
Resultat
Rapport
2021

Pasienters erfaringer med sengeposter ved Akershus universitetssykehus HF i 2020

Bidragsytere:
 • Olaf Holmboe og
 • Ingeborg Strømseng Sjetne

Utgiver/serie

Utgiver

Folkehelseinstituttet, Område for helsetjeneste

Serie

PasOpp-rapport
ISSN 1504-3428
e-ISSN 1890-1565

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2021
Hefte: 2021:431
Antall sider: 28
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pasienters erfaringer med sengeposter ved Akershus universitetssykehus HF i 2020

Sammendrag

Avtalen med Helse Sør-Øst RHF (HSØ) gikk ut på å gjennomføre en spørreundersøkelse blant personer som er utskrevet etter døgnopphold ved utvalgte somatiske sykehusavdelinger ved Ahus. Målsetningen fra HSØs side var dels å måle pasienterfaringer på sengepostnivå som grunnlag for lokal kvalitetsforbedring ved postene, og dessuten å samle data til en studie om samvalg. Formålet for FHI var å prøve ut et datainnsamlingsopplegg hvor tradisjonelle, papirbaserte løsninger så langt som mulig var erstattet av elektroniske medier, med henblikk på å redusere kostnader til porto og trykking. Undersøkelsen ble sendt ut via digital postkasse for pasienter som hadde det, og disse fikk veiledning i hvordan de kunne svare elektronisk. Pasienter uten elektronisk postkasse fikk tilsendt et tradisjonelt brev med spørreskjema på papir, men fikk også veiledning i hvordan de kunne svare elektronisk. Det ble sendt én purring til dem som ikke svarte. De som ikke svarte etter en elektronisk purring fikk i tillegg en postal purring som også inneholdt et papirskjema. Det er laget en rapport som beskriver pasientsvarene for hver av de deltakende sykehuspostene og for alle postene samlet.

Tittel

Inpatients' experiences with Akershus universitetssykehus Hospital Trust in 2020

Bidragsytere

Olaf Holmboe

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

Ingeborg Strømseng Sjetne

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2