Cristin-resultat-ID: 1905038
Sist endret: 19. april 2021, 11:23
Resultat
Rapport
2021

Pålagte hjelpetiltak i barnevernet : Delrapport 1: Virkning av barnevernets hjelpetiltak

Bidragsytere:
 • Veronika Paulsen
 • Kristin Ytreland og
 • Inger Oterholm

Utgiver/serie

Utgiver

NTNU Samfunnsforskning AS

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2021
Antall sider: 54
ISBN: 978-82-7570-641-4
Open Access

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Sosialforskning
- Fagområde: Samfunnsvitenskap

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pålagte hjelpetiltak i barnevernet : Delrapport 1: Virkning av barnevernets hjelpetiltak

Sammendrag

​Denne rapporten omhandler pålagte hjelpetiltak. Som hovedregel skal hjelpetiltak i barnevernet være frivillig. Før 2016 fantes det hjemler i barnevernloven § 4-4 til å pålegge tre typer hjelpetiltak dersom det var strengt nødvendig: tilsyn, opphold i barnehage og andre egna dagtilbud og barn kunne pålegges å ta del i foreldrestøttende tiltak. Hjelpetiltak ble pålagt i svært få saker. I juni 2015 vedtok Stortinget et tillegg til barnevernloven som trådte i kraft i 2016, der muligheten for å pålegge hjelpetiltak ble sterkt utvidet. Formålet er å «forbedre situasjonen til barnet og forebygge mer inngripende tiltak som omsorgsovertakelse» (Prop. 72 L, 2014-2015). Denne lovendringen er såpass ny at det foreligger begrenset kunnskap om hvordan den fungerer i praksis. Rapporten oppsummerer funnene fra delprosjekt 1: "Pålagte hjelpetiltak", i prosjektet "Virkning av hjelpetiltak i barnevernet". Prosjektet er et samarbeid mellom NTNU Samfunnsforskning og VID vitenskapelige høyskole, på oppdrag fra Bufdir​.​

Bidragsytere

Veronika Paulsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Mangfold og inkludering ved NTNU Samfunnsforskning AS

Kristin Ytreland

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Mangfold og inkludering ved NTNU Samfunnsforskning AS
Aktiv cristin-person

Inger Oterholm

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 3 av 3