Cristin-resultat-ID: 1905451
Sist endret: 21. april 2021, 08:24
Resultat
Rapport
2021

Covid-19 blant personer født utenfor Norge, justert for yrke, trangboddhet, medisinsk risikogruppe, utdanning og inntekt

Bidragsytere:
 • Thor Indseth
 • Ingeborg Hess Elgersma
 • Bjørn Heine Strand
 • Kjetil Elias Telle
 • Angela Susan Labberton
 • Trude Margrete Arnesen
 • mfl.

Utgiver/serie

Utgiver

Folkehelseinstituttet, Område for helsetjeneste og Område for smittevern

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2021
Antall sider: 76
ISBN: 978-82-8406-190-0
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Covid-19 blant personer født utenfor Norge, justert for yrke, trangboddhet, medisinsk risikogruppe, utdanning og inntekt

Sammendrag

Hovedbudskap Koronapandemien har i Norge rammet personer født utenfor Norge, heretter kalt utenlandsfødte, hardere enn den øvrige befolkningen. Utenlandsfødte har oftere påvist smitte og blir oftere innlagt med covid-19. Det er stor variasjon mellom ulike grupper både i påvist smitte og innleggelser. Enkelte grupper er meget hardt rammet. Dette gjelder særlig personer født i Pakistan, Tyrkia, Irak, Somalia, Afghanistan og Etiopia. Overrepresentasjonen reduseres noe, men forblir høy etter at vi justerer for alder, kjønn og bostedskommune. Overrepresentasjonen forblir i hovedsak uendret også når vi deretter justerer for yrke, trangboddhet, medisinske risikogrupper, utdanning eller husholdningsinntekt. Når vi justerer for alle de før nevnte forholdene samtidig, går overrepresentasjonen tilbake om lag 12% for påvist smitte og om lag 3% for innleggelser. Dette indikerer at de målene vi har tilgjengelig for sosioøkonomiske forhold, trangboddhet og medisinske risikogrupper i begrenset grad forklarer de forskjellene vi observerer i påvist smitte, og at de i liten grad forklarer forskjellene i innleggelser mellom noen grupper av utenlandsfødte og norskfødte. Det er viktig med mer kunnskap om mulige årsaker til overrepresentasjonen, inkluderte eventuelle sammenhenger med manglende eller forsinket tilgang til helsetjenestene og uregistrert smitte i noen grupper.

Tittel

Covid-19 among persons born outside Norway, adjusted for occupation, Household crowding, medical risk group, education and income

Bidragsytere

Thor Indseth

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

Ingeborg Hess Elgersma

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Bjørn Heine Strand

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for fysisk helse og aldring ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avd. for samfunnsmedisin og global helse ved Universitetet i Oslo

Kjetil Elias Telle

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Forskningsavdelingen, Befolkning og offentlig økonomi ved Statistisk sentralbyrå
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helsetjenester ved Folkehelseinstituttet

Angela Susan Labberton

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helsetjenesteforskning (HØKH) ved Akershus universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »