Cristin-resultat-ID: 1905454
Sist endret: 21. april 2021 08:41
Resultat
Rapport
2021

Facemasks to prevent transmission of respiratory illness, such as COVID-19 – a rapid overview of systematic reviews

Bidragsytere:
 • Marita Sporstøl Fønhus
 • Therese Kristine Dalsbø og
 • Kjetil Gundro Brurberg

Utgiver/serie

Utgiver

Norwegian Institute of Public Health

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2021
Antall sider: 25
ISBN: 978-82-8406-189-4
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Facemasks to prevent transmission of respiratory illness, such as COVID-19 – a rapid overview of systematic reviews

Sammendrag

Plain language summary: In March 2021 we searched for systematic reviews that analyse and summarise the effectiveness of facemasks on respiratory virus transmission, such as COVID-19. We found one systematic review of high quality. This high-quality systematic review analyses and summarises the effectiveness of facemasks versus no facemasks or different types of facemasks. All types of populations and settings are included. We have communicated the relevant findings of this systematic review as a short communication product called «Briefly summarised». This systematic review searched for studies in April 2020 and does not include studies on COVID-19. Thus, this high-quality systematic review provides indirect evidence regarding COVID-19. In the process of making this rapid overview we found that it would be very helpful to make a thorough map of the relevant primary studies included in the systematic reviews in one place.

Tittel

Munnbind for å forhindre smitte av luftveisinfeksjoner, som covid-19 – en hurtigoversikt 2021

Sammendrag

Hovedfunn (Norwegian) I mars 2021 søkte vi etter systematiske oversikter som analyserer og oppsummerer effekten av å bruke munnbind på smitte av luftveisinfeksjoner, som covid-19. Vi fant én systematisk oversikt av høy kvalitet. Denne høykvalitetsoversikten analyserer og oppsummerer effekten av å bruke munnbind sammenlignet med ingen munnbind eller ulike typer munnbind eller masker. Alle typer populasjoner og settinger er inkludert. Vi har laget en kort oppsummering av relevante funn i et kort kommunikasjonsprodukt som heter «Briefly summarised» («Kort oppsummert» på norsk). Den systematiske oversikten søkte etter studier i april 2020 og omfatter ingen studier om covid-19. Denne høykvalitetsoversikten presenterer dermed kun indirekte forskning med hensyn til Covid-19. I arbeidet med denne hurtigoversikten, fant vi at en grundig kartlegging av de relevante primærstudiene som er med i de systematiske oversiktene, vil være nyttig å samle på ett sted.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Marita Sporstøl Fønhus

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for global helse ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NK for læring og mestring innen helse ved Oslo universitetssykehus HF
Aktiv cristin-person

Therese Kristine Dalsbø

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Kjetil Gundro Brurberg

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3