Cristin-resultat-ID: 1907013
Sist endret: 28. april 2021, 15:15
Resultat
Rapport
2021

Minimally Invasive Glaucoma Surgery (MIGS) for individuals with glaucoma. A health technology assessment

Bidragsytere:
 • Ulrikke Højslev Lund
 • Julia Bidonde
 • Hege Kornør
 • Liv Merete Brynildsen Reinar
 • Beate Charlotte Fagerlund Kvist
 • Lien Nguyen
 • mfl.

Utgiver/serie

Utgiver

Norwegian Institute of Public Health, Division for Health Services

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2021
Antall sider: 161
ISBN: 978-82-8406-144-3
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Minimally Invasive Glaucoma Surgery (MIGS) for individuals with glaucoma. A health technology assessment

Tittel

Minimal-invasiv glaukomkirurgi (MIGS) for individer med glaukom. En metodevurdering

Sammendrag

Hovedbudskap: Denne metodevurderingen (HTA) oppsummerer og supplerer en kanadisk HTA fra 2019 om effekt og sikkerhet ved minimal-invasiv glaukomkirurgi (MIGS). Videre gjorde vi kost-nytteanalyser basert på den kanadiske HTAen, i tillegg til brukerperspektiv, organisatoriske og etiske vurderinger som er relevante i en diskusjon om hvorvidt MIGS bør være et rutinetilbud i norsk praksis. Det kanadiske kunnskapsgrunnlaget, som omfattet 32 studier og 24 sammenlikninger, var usikkert på grunn av svært lav til lav tillit til resultatene. Våre supplerende funn viser at: • MIGS med Hydrus Microstent kombinert med kataraktkirurgi reduserer intraokulært trykk (IOP) etter 24 måneder, sammenliknet med kataraktkirurgi alene (høy tillit til resultatet) • MIGS med iStent inject og kataraktkirurgi reduserer trolig IOP etter 24 måneder, sammenliknet med kataraktkirurgi alene (middels tillit til resultatet) • Det er usikkert hvorvidt det er noen forskjell i effekt mellom MIGS og kontrollgruppene for andre sammenligninger • Det ser ikke ut til å være noen betydelig forskjell mellom MIGS og kontrollgruppene i risiko for uønskede hendelser/skader • Total livstidskostnad per pasient for glaukombehandling ble estimert mellom 30 000 norske kroner og 83 000 norske kroner avhengig av behandlingsstrategi og sykdomsstadie ved start. Inkrementell QALY for MIGS sammenlignet med komparatorer var mellom – 0.080 og 0.057 • MIGS egner seg for poliklinisk kirurgi. Øyeleger må ha opplæring for å utføre MIGS. Det bør utvikles klare kriterier for pasientseleksjon. Eksperter predikerer en dobling av antall MIGS prosedyrer i 2024 enn antallet i dag • Kunnskapsgrunnlaget for effekt og sikkerhet om MIGS er begrenset. Hovedgrunnen er mangel på sammenliknende studier. Vår helseøkonomiske vurdering viser at MIGS kan være kostnadseffektive, avhengig av sammenliknng og sykdomsutvikling. Vår analyse setter individer med glaukom i gruppe for alvorlighetsgrad 1.

Bidragsytere

Ulrikke Højslev Lund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Julia Bidonde

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Hege Kornør

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Liv Merete Brynildsen Reinar

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helsetjenester ved Folkehelseinstituttet

Beate Charlotte Fagerlund Kvist

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »