Cristin-resultat-ID: 1907817
Sist endret: 3. mai 2021, 15:06
Resultat
Annen presentasjon
2021

ROM studio

Bidragsytere:
 • Marte Eknæs
 • Ciara Phillips
 • Michael Amstad
 • Nicolau Vergueiro og
 • Emma Louise Malongo Wolukau-Wanambwa

Presentasjon

Navn på arrangementet: ROM studio
Sted: ROM for kunst og arkitektur, Oslo
Dato fra: 12. april 2021
Dato til: 23. april 2021

Om resultatet

Annen presentasjon
Publiseringsår: 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

ROM studio

Sammendrag

I 2021 har ROM invitert Marte Eknæs og arkitekturhistoriker og filmskaper Anna Ulrikke Andersen. Eknæs vil, som ledd i sitt doktorgradsprosjekt, se nærmere på forholdet mellom kunstverk, kontekst og ROMs institusjonelle rolle. Doktorgradsprosjektet har arbeidstittelen Infrastructure of the Artwork og fokuserer på de, ofte skjulte, mekanismene i forholdet mellom kontekst og verk. Gjennom å analysere forholdet mellom synlig overflate og underliggende infrastruktur i urbane miljøer og institusjoner, undersøker jeg hvordan forskjellige kontekster rammer inn et verk og påvirker både form og opplevelse. På en side fører dette forholdet til begrensninger og noen ganger utilsiktede konsekvenser av verket. Samtidig er denne sammenfiltringen en kilde til informasjon som kan brukes til utvikling av ny form. Gjennom å analysere dette og kartlegge verkets egen infrastruktur, søker jeg etter hvordan verket kan engasjere seg kritisk til sin egen mangefasetterte og ustabile kontekst – både på bevisste og utilsiktede måter.

Bidragsytere

Marte Eknæs

 • Tilknyttet:
  Faglig ansvarlig
  ved Avdeling Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo

Ciara Phillips

 • Tilknyttet:
  Faglig ansvarlig

Michael Amstad

 • Tilknyttet:
  Faglig ansvarlig

Nicolau Vergueiro

 • Tilknyttet:
  Faglig ansvarlig

Emma Louise Malongo Wolukau-Wanambwa

 • Tilknyttet:
  Faglig ansvarlig
  ved Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 5