Cristin-resultat-ID: 1908381
Sist endret: 6. mai 2021, 09:54
Resultat
Rapport
2021

Hvilken betydning har oppløsning for kyst- og fjordmodeller? - Validering og representasjonsberegninger av strømmodeller med eksempler fra Sulafjorden, Møre og Romsdal

Bidragsytere:
 • Jon Albretsen og
 • Lars Asplin

Utgiver/serie

Utgiver

Havforskningsinstituttet

Serie

Rapport fra havforskningen
ISSN 1893-4536

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2021
Hefte: 2021 - 20
Antall sider: 32
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hvilken betydning har oppløsning for kyst- og fjordmodeller? - Validering og representasjonsberegninger av strømmodeller med eksempler fra Sulafjorden, Møre og Romsdal

Sammendrag

Strømmodeller er nyttige verktøy som kan brukes til å beskrive det fysiske miljøet i havet og i kystsonen. Havforskningsinstituttet (HI) bruker resultater fra slike modeller i svært mye av den forskningen og rådgivningen som foregår. For kyst- og fjordområdene er det NorKyst800 (NK800) som er arbeidshesten, og dette modellsystemet er hovedsakelig utviklet av Havforskningsinstituttet og Meteorologisk institutt. Denne modellen har en gitteroppløsning på 800 m. HI har dessuten utviklet et modellsystem parallelt med NK800 som kalles NorFjords160, og dette består av fjordmodeller med fem ganger bedre oppløsning. NorFjords160 er ment for applikasjoner som skal beskrive det fysiske miljøet i fjordområder der farvannene er for smale og trange til at NorKyst800 er egnet.

Bidragsytere

Jon Albretsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Oseanografi og klima ved Havforskningsinstituttet

Lars Asplin

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Oseanografi og klima ved Havforskningsinstituttet
1 - 2 av 2