Cristin-resultat-ID: 1914638
Sist endret: 29. september 2021, 13:17
NVI-rapporteringsår: 2021
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2021

Jordinndelingene i Finnmark: var de Norges eldste offentlige utskiftinger?

Bidragsytere:
  • Øyvind Ravna

Tidsskrift

Kart og Plan
ISSN 0047-3278
e-ISSN 2535-6003
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2021
Volum: 114
Hefte: 1-2
Sider: 74 - 100
Open Access

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Rettsvitenskap

Emneord

Rettshistorie • Finnmarksloven • Tingsrett • Jordskifte

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Jordinndelingene i Finnmark: var de Norges eldste offentlige utskiftinger?

Sammendrag

Den har vært antatt at det i Finnmark i eldre tid ikke eksisterte jordfellesskap eller teigblanding, da all jord tilhørte staten eller Kongen. Dermed var det heller ikke behov for utskiftning. Finnmark ble eksempelvis utelatt da Utskiftningsvæsenet ble opprettet i Norge i 1859, samtidig som historien forteller at den første utskiftningsformannen ble tilsatt i Finnmark i 1938. Det finnes imidlertid en annen historie. Den forteller at det eksisterte jordfellesskap og ugreie jordforhold på 1700-tallet, og at de første utskiftingene utført av en kongelig beskikket landmåler i Finnmark, fant sted i 1776.

Tittel

The property divisions in Finnmark: were they Norway’s oldest public land consolidations?

Sammendrag

It has been assumed that in Finnmark in earlier times there was no land community or complex property conditions, as all the land belonged to the state or the King. Thus, there was no need for land consolidation or severance. The county of Finnmark, for example, was left out when the Land Consolidation Service was established in Norway in 1859, while the history tells that the first Land Consolidation officer for Finnmark was appointed in 1938. However, there is another story. It tells that there was a land community and difficult property conditions in the 18th century and that the first land severance carried out by a royally appointed surveyor took place in Finnmark in 1776.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Øyvind Ravna

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Forskning Jur. fak. ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 1 av 1