Cristin-resultat-ID: 1915022
Sist endret: 4. november 2021, 16:36
Resultat
Rapport
2021

Evaluering av Blå Kors Barnas Stasjon

Bidragsytere:
 • Kari Sand
 • Jannike Kaasbøll og
 • Kristin Thaulow

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2021
Hefte: 2021:00593
Antall sider: 89
ISBN: 978-82-14-07681-3

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Evaluering av Blå Kors Barnas Stasjon

Sammendrag

Blå Kors Barnas Stasjon er et tiltak for familier i sårbare livssituasjoner, for å sikre barn god utviklingsstøtte og styrke foreldrefunksjonene gjennom å arbeide med foresattes omsorgskompetanse i et langsiktig perspektiv. Målet med denne evalueringen var å få økt kunnskap om dagens Barnas Stasjon som hjelpetiltak, med særlig fokus på hvilken effekt eller nytteverdi tiltaket har. Det ble brukt en kombinasjon av kvantitative og kvalitative metoder, og informantene var både brukere, ansatte og ledere ved Barnas Stasjon og kommunale samarbeidspartnere. Resultatene viser at brukerne av Barns Stasjon har utfordringer på flere områder, som foreldrekompetanse, familiefungering, psykisk helse, manglende sosialt nettverk og lavinntekt. Brukertilfredsheten er svært høy. Suksesskriterier for at Barnas Stasjon er et godt hjelpetiltak er muligheten til å følge opp familier over lang tid, å ha mulighet til å etablere trygge tillitsfulle relasjoner, at det tilbys et bredt spekter av aktiviteter og tjenester, samt fleksibilitet og brukerinvolvering.

Bidragsytere

Kari Sand

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS

Jannike Kaasbøll

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS

Kristin Thaulow

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS
1 - 3 av 3