Cristin-resultat-ID: 1916107
Sist endret: 25. juni 2021, 14:48
NVI-rapporteringsår: 2021
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2021

På vei mot litteraturformidlerrollen: barnehagelærerstudenters profesjonelle identitetskonstruksjoner

Bidragsytere:
 • Therese Garshol Syversen og
 • Anne Skaret

Tidsskrift

UNIPED
ISSN 1500-4538
e-ISSN 1893-8981
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2021
Publisert online: 2021
Volum: 44
Hefte: 2
Sider: 117 - 129
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

På vei mot litteraturformidlerrollen: barnehagelærerstudenters profesjonelle identitetskonstruksjoner

Sammendrag

Arbeid med litteratur er en sentral oppgave for barnehagen, og norsk barnehagelærerutdanning har lang tradisjon for å undervise i barnelitteratur og litteraturformidling. Samtidig eksisterer det lite forskningsbasert kunnskap om hvordan barnehagelærerstudenter utvikler seg som litteraturformidlere. Denne artikkelen undersøker et utvalg barnehagelærerstudenters profesjonelle identitetskonstruksjoner på vei mot litteraturformidlerrollen. Gjennom kvalitative forskningsintervjuer med 16 barnehagelærerstudenter som i sitt femte semester tar et norskfaglig fordypningsemne, utforskes studentenes profesjonelle identitet som litteraturformidlere i et deltakerperspektiv. Sentrale funn er at studentenes profesjonelle identitet kommer til uttrykk gjennom høy oppslutning om fagkunnskap om barnelitteratur og litteraturformidling, noe som muliggjør en ‘grensekryssing’ mellom studiearenaens og praksisfeltets kunnskapskulturer. Videre kommer identitetskonstruksjoner til uttrykk i studentenes verdier, holdninger til og refleksjoner om litteraturformidlingens begrunnelser, bokutvalg og barnelesere. Profesjonelle identitetskonstruksjoner kommer også til uttrykk gjennom studentenes selvoppfatninger knyttet til litteraturformidlerrollen, som blant annet formes av måten studentene opplever at praksisfeltet tar imot og anerkjenner deres nyervervede litterære kompetanse.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Therese Garshol Syversen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet

Anne Skaret

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet
1 - 2 av 2