Cristin-resultat-ID: 1916361
Sist endret: 17. juni 2021, 11:18
Resultat
Rapport
2021

Særlig verdifulle og sårbare områder (SVO) i norske havområder - Miljøverdi - En gjennomgang av miljøverdier og grenser i eksisterende SVO og forslag til nye områder

Bidragsytere:
 • Elena Eriksen
 • Gro Ingleid van der Meeren
 • Bente Merete Nilsen
 • Hanne Johnsen og
 • Cecilie Quillfeldt

Utgiver/serie

Utgiver

Havforskningsinstituttet

Serie

Rapport fra havforskningen
ISSN 1893-4536

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2021
Hefte: 2021 - 26
Antall sider: 308

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Særlig verdifulle og sårbare områder (SVO) i norske havområder - Miljøverdi - En gjennomgang av miljøverdier og grenser i eksisterende SVO og forslag til nye områder

Sammendrag

I forvaltningsplanene for alle de norske havområdene, dvs. Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet og Nordsjøen/Skagerrak, er det identifisert særlig verdifulle og sårbare områder (SVO). SVO er områder som har vesentlig betydning for det biologiske mangfoldet og den biologiske produksjonen i havområdet, ofte også utenfor områdene selv. SVO-er gir ikke direkte virkninger i form av begrensninger for næringsaktivitet, men signaliserer viktigheten av å vise særlig aktsomhet i disse områdene. Det faglige grunnlaget i 2019 for stortingsmeldingen om helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene (Meld. St. 20 (2019-2020), viste at det var behov for en helhetlig gjennomgang av alle SVO-ene i de norske havområdene. I stortingsmeldingen står det at en slik gjennomgang av miljøverdi og sårbarhet for alle SVO-ene skal sluttføres i løpet av 2021. Samtidig skal det utredes om områder med undersjøiske fjell oppfyller kriteriene for særlig verdifulle og sårbare områder.

Tittel

Particularly valuable and vulnerable areas (SVO) in Norwegian seas - Environmental values

Bidragsytere

Elena Eriksen

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Økosystemprosesser ved Havforskningsinstituttet
Aktiv cristin-person

Gro Ingleid van der Meeren

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Økosystemprosesser ved Havforskningsinstituttet

Bente Merete Nilsen

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Fremmed- og smittestoff ved Havforskningsinstituttet

Hanne Johnsen

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Miljø og kartavdeling ved Norsk Polarinstitutt

Cecilie Quillfeldt

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Norsk Polarinstitutt
1 - 5 av 5