Cristin-resultat-ID: 1916661
Sist endret: 18. juni 2021, 10:02
Resultat
Rapport
2019

Georadarundersøkelser mellom Hverven og Guåker/Næsten. Stange kommune, Hedmark fylke

Bidragsytere:
 • Lars Gustavsen
 • Monica Kristiansen og
 • Manuel Gabler

Utgiver/serie

Utgiver

NIKU

Serie

NIKU Oppdragsrapport

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2019
Volum: 2019
Hefte: 75
Antall sider: 41
Open Access

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Annen arkeologi

Emneord

Arkeologisk geofysikk

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Arkeologi og konservering
- Fagområde: Humaniora

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Georadarundersøkelser mellom Hverven og Guåker/Næsten. Stange kommune, Hedmark fylke

Sammendrag

NIKU gjennomførte den 7. og 8. mai 2019 georadarundersøkelser i områder mellom Hverven gård og Guåker/Næsten i Stange kommune, Hedmark fylke. Undersøkelsene ble gjennomført på oppdrag fra Hedmark fylkeskommune, som et ledd i registreringen av automatiske kulturminner i forbindelse med utbygging av Dovrebanen. Til sammen ble 7,3 hektar dyrket mark undersøkt, fordelt over tre delområder. Georadarundersøkelsene har påvist kokegroper og kokegropfelt, en rekke groplignende strukturer og mulige koksteinslag, i tillegg til moderne inngrep som dreneringsgrøfter og avløpsrør.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Lars Gustavsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for Digital dokumentasjon, kulturminner og landskap ved Norsk institutt for kulturminneforskning

Monica Kristiansen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for Digital dokumentasjon, kulturminner og landskap ved Norsk institutt for kulturminneforskning

Manuel Gabler

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for Digital dokumentasjon, kulturminner og landskap ved Norsk institutt for kulturminneforskning
1 - 3 av 3