Cristin-resultat-ID: 1917109
Sist endret: 26. august 2021, 11:25
NVI-rapporteringsår: 2021
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2021

Seasonal sea ice persisted through the Holocene Thermal Maximum at 80°N

Bidragsytere:
 • Anna Pienkowski
 • Katrine Husum
 • Simon T. Belt
 • Ulysses S Ninnemann
 • Denizcan Köseoğlu
 • Dmitry V Divine
 • mfl.

Tidsskrift

Communications Earth & Environment
ISSN 2662-4435
e-ISSN 2662-4435
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2021
Publisert online: 2021
Volum: 2
Artikkelnummer: 124
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Seasonal sea ice persisted through the Holocene Thermal Maximum at 80°N

Sammendrag

The cryospheric response to climatic warming responsible for recent Arctic sea ice decline can be elucidated using marine geological archives which offer an important long-term perspective. The Holocene Thermal Maximum, between 10 and 6 thousand years ago, provides an opportunity to investigate sea ice during a warmer-than-present interval. Here we use organic biomarkers and benthic foraminiferal stable isotope data from two sediment cores in the northernmost Barents Sea (>80 °N) to reconstruct seasonal sea ice between 11.7 and 9.1 thousand years ago. We identify the continued persistence of sea-ice biomarkers which suggest spring sea ice concentrations as high as 55%. During the same period, high foraminiferal oxygen stable isotopes and elevated phytoplankton biomarker concentrations indicate the influence of warm Atlantic-derived bottom water and peak biological productivity, respectively. We conclude that seasonal sea ice persisted in the northern Barents Sea during the Holocene Thermal Maximum, despite warmer-than-present conditions and Atlantic Water inflow.

Sammendrag

Dagens raske endringer i Arktis gjør det viktig å skaffe informasjon om naturlige variasjoner av havis. Viten om fortidens havisdekke er viktig for å etablere de naturlige referanseverdiene og variasjonene. For å få mer presise klimaprognoser er det ikke bare nødvendig å kjenne havisgrensene i fortid og nåtid men også detaljer om sesong. I vår studie har vi brukt undersøkt såkalte «biomarkører» fra fossile sjøisalger og plankton fra marine sedimentkjerner til å rekonstruere fortidens havisvariasjoner nordøst for Svalbard. Studiet viser tydelig at det kontinuerlig har vært sesonghavis nordøst for Svalbard siden siste istid. Referanseverdiene fra dette studiet indikerer at dagens havissituasjon kan likne på forholdene rett etter siste istid, men i motsetning til i denne perioden (ca. 9500-9000 år før vår tidsregning) kan dagens reduksjon av havis ikke forklares utelukkende med naturlige drivkrefter fra atmosfære eller hav.

Bidragsytere

Anna Pienkowski

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Forskningsavdelingen ved Norsk Polarinstitutt

Katrine Husum

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Forskningsavdelingen ved Norsk Polarinstitutt

Simon T. Belt

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved University of Plymouth

Ulysses Silas Ninnemann

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Ulysses S Ninnemann
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen

Denizcan Köseoğlu

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved University of Plymouth
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »