Cristin-resultat-ID: 1917573
Sist endret: 22. juni 2021, 09:58
Resultat
Rapport
2021

Seksuell orientering, kjønnsmangfold og levekår. Resultater fra spørreundersøkelsen 2020.

Bidragsytere:
 • Norman Anderssen
 • Helga Eggebø
 • Elisabeth Stubberud og
 • Øystein Holmelid

Utgiver/serie

Utgiver

Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2021
Antall sider: 139
ISBN: 978-82-91713-71-7
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Seksuell orientering, kjønnsmangfold og levekår. Resultater fra spørreundersøkelsen 2020.

Tittel

Seksuell orientering, kjønnsmangfold og levekår. Resultater fra spørreundersøkelsen 2020.

Sammendrag

I denne rapporten presenterer vi funn fra en nasjonal spørreundersøkelse om levekår blant lesbiske kvinner, homofile menn, bifile kvinner, bifile menn og transpersoner (N=2059, hvorav 1045 lhb-personer og 232 transpersoner). Dette er første gang transpersoner er med i en slik spørreundersøkelse om levekår. Heterofile og cispersoner er også inkludert i undersøkelsen, og svarene fra lhbt-personene er sammenliknet med svarene fra heterofile og cispersoner. Hovedfunnene i undersøkelsen kan oppsummeres i tre punkt: 1) Transpersonene rapporterte om levekårsutfordringer og erfaringer med ulike former for diskriminering. Samtidig rapporterte de også om stolthet og støtte, og deltakelse i organisasjonsliv, skeive organisasjoner og vennenettverk. 2) Lesbiske kvinner og homofile menn rapporterte i stor grad om levekår på lik linje med heterofile kvinner og menn, men er noe mer utsatt for psykiske helseplager. Analysene viser små og få forskjeller mellom heterofile og lesbiske kvinner. Forskjellene mellom heterofile og homofile menn er også relativt små, men på flere punkt var det signifikant flere homofile menn enn heterofile menn som rapporterte om levekårsutfordringer. 3) Blant bifile menn og kvinner var det høyere andeler som rapporterte om levekårsutfordringer enn blant lesbiske kvinner og homofile menn og heterofile kvinner og menn. I 2013 ble levekårsutfordringer blant bifile kvinner trukket fram. I 2020-utvalget finner vi tydeligere levekårsutfordringer blant både bifile menn og kvinner.

Bidragsytere

Norman Anderssen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen
Aktiv cristin-person

Helga Eggebø

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Velferd, arbeid og oppvekst ved Nordlandsforskning
Aktiv cristin-person

Elisabeth Stubberud

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Øystein Holmelid

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen
1 - 4 av 4