Cristin-resultat-ID: 1917881
Sist endret: 2. juli 2021, 21:34
NVI-rapporteringsår: 2021
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2021

Langtidsoppfølging etter atrieflimmeroperasjon og samtidig åpen hjertekirurgi

Bidragsytere:
 • Knut Sverre Andersen
 • Ketil Grong
 • Per Ivar Hoff og
 • Alexander Wahba

Tidsskrift

Tidsskrift for Den norske legeforening
ISSN 0029-2001
e-ISSN 0807-7096
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2021
Publisert online: 2021
Trykket: 2021
Volum: 141
Hefte: 1
Sider: 25 - 30
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Langtidsoppfølging etter atrieflimmeroperasjon og samtidig åpen hjertekirurgi

Tittel

Long-term follow-up after surgery for atrial fibrillation with concomitant open heart surgery

Bidragsytere

Knut Sverre Andersen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Hjerteavdelingen ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Ketil Grong

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Klinisk institutt 2 ved Universitetet i Bergen

Per Ivar Hoff

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Hjerteavdelingen ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Alexander Wahba

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Klinikk for thoraxkirurgi ved St. Olavs Hospital HF
1 - 4 av 4