Cristin-resultat-ID: 1918535
Sist endret: 25. juni 2021, 14:00
Resultat
Rapport
2021

PAH measurements at Lista. January 2020 – December 2020.

Bidragsytere:
  • Claudia Hak

Utgiver/serie

Utgiver

NILU

Serie

NILU rapport
ISSN 2464-3327

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2021
Hefte: 11/2021
Antall sider: 33
ISBN: 978-82-425-3042-4
Open Access

Klassifisering

Emneord

Industriforurensning • Polysykliske hydrokarboner, aromatiske • Luftkvalitet

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

PAH measurements at Lista. January 2020 – December 2020.

Tittel

PAH målinger ved Alcoa Lista

Sammendrag

NILU – Norsk institutt for luftforskning har, på oppdrag fra Aluminiumindustriens Miljøsekretariat (AMS) og Alcoa Lista, tatt PAH-prøver i omgivelsene til Alcoa Lista aluminiums-smelteverk for å oppdatere kunnskapen om PAH-konsentrasjoner rundt smelteverket i dag. Prøvene ble tatt i perioden januar – desember 2020 og analysert for partikkelbundne PAHer. Som en konsekvens av reduserte utslipp sammenlignet med tidligere målinger, er konsentrasjonen av benzo(a)pyren (BaP) redusert. Årsmiddelet av BaP-konsentrasjonen i 2020 var under målsettingsverdien på begge prøvetakingsstedene. På Huseby ble den nedre vurderingsterskelen overskredet. PAH-konsentrasjonen i området på samme nivå som i norske byer.

Bidragsytere

Claudia Hak

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved By og industri ved NILU - Norsk institutt for luftforskning
1 - 1 av 1