Cristin-resultat-ID: 1924901
Sist endret: 10. august 2021, 09:52
Resultat
Rapport
2021

Monitoring of long-range transported air pollutants in Norway. Annual Report 2020.

Bidragsytere:
 • Wenche Aas
 • Sabine Eckhardt
 • Markus Fiebig
 • Stephen Matthew Platt
 • Sverre Solberg
 • Karl Espen Yttri
 • mfl.

Utgiver/serie

Utgiver

NILU

Serie

NILU rapport
ISSN 2464-3327

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2021
Hefte: 13/2021
Antall sider: 133
ISBN: 978-82-425-3040-0
Open Access

Klassifisering

Emneord

Bakkenært ozon • Aerosoler og partikler • Atmosfære og klima • Sur nedbør og overgjødsling

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Monitoring of long-range transported air pollutants in Norway. Annual Report 2020.

Tittel

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Atmosfæriske tilførsler 2020.

Sammendrag

Denne rapporten omhandler resultater fra overvåkningsprogrammet for langtransportert forurenset luft og nedbør og atmosfæriske tilførsler i 2020. Rapporten presenterer målinger av uorganiske hovedkomponentene i luft og nedbør, partikulært karbonholdig materiale, partikkelmasse og bakkenært ozon. Forurensningsnivået i 2020 var generelt lavt noe som delvis kan forklares med spesielle værforhold de første månedene med hovedsakelig ren, marin luft fra vest. De omfattende restriksjonene på menneskelig aktivitet i forbindelse med pandemien i Europa, har trolig også bidratt til lavere nivåer av luftforurensninger på de norske bakgrunnsstasjonene. I 2020 ble det observert en uvanlig omfattende episode med høye konsentrasjoner av luftforurensing på alle stasjoner.

Bidragsytere

Wenche Aas

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Atmosfære og klima ved NILU - Norsk institutt for luftforskning

Sabine Eckhardt

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Atmosfære og klima ved NILU - Norsk institutt for luftforskning

Markus Fiebig

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Atmosfære og klima ved NILU - Norsk institutt for luftforskning

Stephen Matthew Platt

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Atmosfære og klima ved NILU - Norsk institutt for luftforskning

Sverre Solberg

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Atmosfære og klima ved NILU - Norsk institutt for luftforskning
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »