Cristin-resultat-ID: 1925898
Sist endret: 16. august 2021, 09:36
Resultat
Rapport
2021

Analyse marint restråstoff 2020

Bidragsytere:
 • Magnus Stoud Myhre
 • Roger Richardsen
 • Ragnar Nystøyl og
 • Gunn Strandheim

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF Ocean

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2021
Antall sider: 36
ISBN: 978-82-14-07657-8
Open Access

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Analyse

Emneord

Restråstoff

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Tverrfaglig samfunnsforskning
- Fagområde: Samfunnsvitenskap

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Analyse marint restråstoff 2020

Sammendrag

Rapporten gir en oversikt over mengder restråstoff som oppstod fra norsk fiskeri- og havbruksnæring i 2020. Hvor mye som ble utnyttet og hvordan restråstoffet ble anvendt til ulike produktgrupper og formål. I 2020 oppstod det ca. 1 million tonn restråstoff fra tilgjengelig råstoff på 3,77 millioner tonn fra fiskeri- og havbruksnæringen. Omtrent 85 % er beregnet utnyttet (861 000 tonn) og anvendes som ingredienser inn i ulike typer humant konsum, fôr, eller biogass/energi. I størrelsesorden 158 000 tonn, hovedsakelig fra hvitfisksektoren, utnyttes ikke ved at fisken sløyes eller prosesseres om bord på fartøyene uten at restråstoffet bringes på land.

Bidragsytere

Magnus Stoud Myhre

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Klima og miljø ved SINTEF Ocean

Roger Norvald Richardsen

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Roger Richardsen
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fiskeri og ny biomarin industri ved SINTEF Ocean

Ragnar Nystøyl

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Kontali Analyse AS

Gunn Strandheim

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Kontali Analyse AS
1 - 4 av 4