Cristin-resultat-ID: 1926333
Sist endret: 27. august 2021, 11:13
Resultat
Rapport
2021

Bronchial thermoplasty for the treatment of severe ashma: A single technology assessment

Bidragsytere:
 • Gunhild Hagen
 • Geir Smedslund
 • Eva Marie-Louise Denison
 • Beate Charlotte Fagerlund Kvist og
 • Gunn Eva Næss

Utgiver/serie

Utgiver

Norwegian Institute of Public Health, Division for Health Services

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2021
Antall sider: 45
ISBN: 978-82-8406-228-0
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bronchial thermoplasty for the treatment of severe ashma: A single technology assessment

Sammendrag

Key messages: Asthma is a chronic inflammatory illness affecting the airways. Severe asthma is defined as “asthma that is uncontrolled despite maximal optimised therapy and treatment of contributory factors, or that worsens when high dose treatment is decreased”. Patients suffering from severe treatment-resistant asthma currently have few available treatment options, for these patients, bronchial thermoplasty (BT) may be an alternative. BT is a device-based treatment option that uses temperature-controlled radio frequency energy to reduce the amount of airway smooth muscle within the airway wall. Overall, the current evidence base for bronchial thermoplasty indicates no clear and well documented positive health effect on the most important outcomes. This single-technology assessment shows that: • The effect of BT on mortality is uncertain • The risk of hospitalization increased during the BT treatment (first 12 weeks). • There was no difference in hospital admissions between BT and sham/control after 12 months. The clinical effectiveness data doesn’t demonstrate a clear difference between BT and control on the rate of exacerbations, hospitalisations, or visits to general practitioner or emergency room. As the central drivers of the suggested health economic model were thus found to be insufficiently documented, the submitted model was not further assessed. Absolute shortfall and severity are not estimated as cost effectiveness is not documented in a cost per QALY analysis. It is estimated that 1258 Norwegian patients with severe asthma may be eligible for bronchial thermoplasty each year. According to the manufacturer, the budget impact when treating 1258 patients with BTwould require about 100 million NOK during the first year.

Tittel

Bronkial termoplastikk til behandling av alvorlig astma: en hurtig metodevurdering

Sammendrag

Hovedbudskap: Astma er en kronisk inflammatorisk sykdom som påvirker luftveiene. Alvorlig astma er definert som “astma som er ukontrollert til tross for maksimal optimalisert behandling og behandling av medvirkende faktorer, eller som forverres når høydosebehandling reduseres”. Pasienter som lider av alvorlig behandlingsresistent astma har begrensede behandlingsalternativer. For disse pasientene kan bronkial termoplastikk (BT) være aktuelt. Under BT brukes temperaturstyrt radiofrekvensenergi for å redusere mengden glatt muskulatur i luftveiene. Den samlede dokumentasjonen for BT viser foreløpig ingen klar helsegevinst på de viktigste kliniske utfallene. Denne hurtige metodevurderingen viser at: • Effekten av BT på dødelighet er usikker • Det var økt risiko for sykehusinnleggelse i BT-gruppen i behandlingsperioden (første 12 uker) • Det var liten eller ingen forskjell i antall sykehusinnleggelser etter 12 måneder, Det foreligger ikke kliniske effektdata som viser en klar forskjell mellom BT og kontroll målt på antall forverringer, sykehusinnleggelser eller besøk hos fastlege eller legevakt. Ettersom de sentrale driverne for den innsendte helseøkonomiske modellen således ble funnet å være utilstrekkelig dokumentert vurderte vi ikke den innsendte modellen videre. Alvorlighetsgrad er ikke beregnet ettersom ikke kostnadseffektivitet er dokumentert gjennom en kostnadper-QALY-analyse. Det anslås at 1258 norske pasienter med alvorlig astma kvalifiserer for bronkial termoplastikk hvert år. Ifølge produsent vil budsjettpåvirkningen ved behandling av 1258 pasienter med BT være rundt 100 millioner kroner det første året.

Bidragsytere

Gunhild Hagen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Geir Smedslund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) ved Diakonhjemmet sykehus

Eva Marie-Louise Denison

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Beate Charlotte Fagerlund Kvist

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Gunn Eva Næss

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 5