Cristin-resultat-ID: 1932251
Sist endret: 8. september 2021, 12:34
Resultat
Rapport
2021

Autolog stamcelletransplantasjon ved multippel sklerose: forenklet metodevurdering - kartlegging

Bidragsytere:
 • Ingvild Kirkehei og
 • Elisabet Vivianne Hafstad

Utgiver/serie

Utgiver

Folkehelseinstituttet, Område for helsetjenester

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2021
Antall sider: 34
ISBN: 978-82-8406-222-8
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Autolog stamcelletransplantasjon ved multippel sklerose: forenklet metodevurdering - kartlegging

Sammendrag

Hovedbudskap: Område for helsetjenester i FHI fikk i mai 2021 i oppdrag av Bestillerforum for Nye metoder å kartlegge hva som finnes av pågående og publiserte randomiserte kontrollerte studier på effekten av autolog stamcelletransplantasjon ved multippel sklerose. Metode Vi utførte et systematisk litteratursøk etter randomiserte kontrollerte studier publisert fra og med 2014, og valgte ut mulig relevante studier. Vi sorterte studiene etter behandlingstype og studienavn og presenterte dem i tabeller. Forfatternes konklusjoner ble sitert i tabellene. Vi vurderte ikke studienes metodiske kvalitet og foretok ingen analyser eller sammenstillinger av resultatene. Resultat Vi identifiserte fem studier på hematopoietisk stamcelletransplantasjon (HSCT). En av studiene, MIST, er fullført med resultater. De andre studiene er pågående og har foreløpig ingen rapporterte resultater. Vi idenifiserte ti studier på mesenkymal stamcelletransplantasjon (MSCT). Syv studier er rapportert som fullførte, og fem av dem har publisert resultater. Tre studier er pågående. Vi presenterer lenker til studieregistre samt referanser til tilgjengelige publikasjoner med resultater.

Tittel

Autologous stem cell transplantation for multiple sclerosis. Rapid scoping review

Bidragsytere

Ingvild Kirkehei

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Elisabet Vivianne Hafstad

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2