Cristin-resultat-ID: 1934324
Sist endret: 14. september 2021, 19:38
NVI-rapporteringsår: 2021
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2021

Farlige, fremmede og uten impulskontroll? Norske avisers omtale av seksualovergrep

Bidragsytere:
 • Pål Grøndahl
 • Ingeborg Jenssen Sandbukt og
 • Ragnar Kristoffersen

Tidsskrift

Norsk Medietidsskrift
ISSN 0804-8452
e-ISSN 0805-9535
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2021
Volum: 28
Hefte: 3
Sider: 1 - 15
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Farlige, fremmede og uten impulskontroll? Norske avisers omtale av seksualovergrep

Sammendrag

Artikkelen undersøker et utvalg av norske avisers skildring av mennesker som har begått seksuallovbrudd. Utvalget er hentet fra de 10 største avisenes omtale av seksuallovbrudd i to forskjellige tidsperioder; en vanlig periode uten noen spesiell hendelse og en periode med en høyprofilert sak. Hensikten var å sammenligne avisenes dekning i disse to periodene. Vi skåret artiklene ved hjelp av et skjema som tidligere har vært benyttet i en liknende studie. Lederartikler, leserinnlegg og rene temaartikler ble unntatt fra utvalget fordi vi ønsket å se på den journalistiske fremstillingen av seksuallovbrudd. Mediene har vært kritisert for at de setter søkelys på sensasjonelle sider ved seksuallovbrudd og generaliserer utfra enkelttilfeller, og at de dermed bidrar til en stigmatiserende og stereotypisk fremstilling av personer mistenkt for eller dømt for seksuelle overgrep. Vår studie viser overraskende nok at slik fremstilling av personer som har begått seksuallovbrudd forekom relativt sjeldent, kombinert med et tilsvarende fravær av empatisk omtale eller forslag til løsninger om hva som kan gjøres med slike seksuallovbrudd. Artikkelen diskuterer dette funnet opp mot en strafferettslig utvikling som i de senere år entydig har gått i retning av vesentlig strengere straffer for seksuallovbrudd.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Pål Grøndahl

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Sikkerhets-, fengsels-, rettspsyk., HSØ kompetansesenter ved Oslo universitetssykehus HF

Ingeborg Jenssen Sandbukt

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Sikkerhets-, fengsels-, rettspsyk., HSØ kompetansesenter ved Oslo universitetssykehus HF
Aktiv cristin-person

Ragnar Kristoffersen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS
1 - 3 av 3