Cristin-resultat-ID: 1934325
Sist endret: 27. januar 2022, 14:20
Resultat
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
2021

Med ære og samvittighet : Festskrift til Magnus Matningsdal 70 år

Bidragsytere:
 • Per-Erik Bergsjø
 • Knut Kallerud
 • Berte-Elen Reinertsen Konow
 • Asbjørn Strandbakken og
 • Ragna Aarli

Utgiver/serie

Utgiver

Gyldendal Akademisk
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Publiseringsår: 2021
Antall sider: 755
ISBN: 9788205554245

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Rettsvitenskap
- Fagområde: Samfunnsvitenskap

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Med ære og samvittighet : Festskrift til Magnus Matningsdal 70 år

Bidragsytere

Per-Erik Bergsjø

 • Tilknyttet:
  Redaktør

Knut Kallerud

 • Tilknyttet:
  Redaktør

Berte-Elen Reinertsen Konow

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Asbjørn Strandbakken

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Ragna Aarli

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 5

Kapitler/Artikler Kapitler/Artikler

EMK artikkel 10 som rettsgrunnlag for innsyn i straffesaksdokumenter .

Aarli, Ragna. 2021, Gyldendal Akademisk. UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Geografiske og økologiske endringar som rettsleg problem.

Nordtveit, Ernst. 2021, Gyldendal Akademisk. UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Noen likheter og forskjeller mellom overtredelsesgebyr i konkurranseretten og foretaksstraff .

Lunde, Tore. 2021, Gyldendal Akademisk. UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Utviklingstrekk i norsk sivilprosess - europeisering, konstitusjonalisering og prinsipporientering.

Fredriksen, Halvard Haukeland; Strandberg, Magne. 2021, Gyldendal Akademisk. UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Om skillet mellom overtreder og medvirker i strafferetten.

Rui, Jon Petter. 2021, Gyldendal Akademisk. UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 19 | Neste | Siste »