Cristin-resultat-ID: 1934767
Sist endret: 16. september 2021, 09:34
Resultat
Rapport
2021

Vurdering av CLEO for norske reindriftsutøvere

Bidragsytere:
  • Mirjam Fredriksen

Utgiver/serie

Utgiver

NILU

Serie

NILU rapport
ISSN 2464-3327

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2021
Hefte: 17/2021
Antall sider: 13
ISBN: 978-82-425-3052-3
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Vurdering av CLEO for norske reindriftsutøvere

Sammendrag

Denne rapporten er en evaluering av Local Environmental Observer (LEO) Network ved bruk av erfaringene fra pilottestene utført i perioden 2016-2020 av arktiske akademikere, urfolksinstitusjoner og samisk samfunn i Norge. Rapporten prøver å finne svar på hvordan man kan tilrettelegge for innrapportering av observasjoner på lokale miljøendringer blant norske reindriftsutøvere samt opprettholde en utstrakt bruk. Dette for å skape engasjement, bevisstgjøring, forsterke lokale stemmer og identifisere svar på viktige miljøutfordringer og mulige handlinger, og søke konstruktive og respektfulle måter å dele informasjon og samarbeid mellom ulike kunnskapssystemer. Rapporten konkluderer med at for å gjøre det mulig for norske reindriftsutøvere å rapportere inn observasjoner av klimaendringer i miljøet, og legge til rette for en utstrakt og kontinuerlig bruk, bør det bygges en egen Sápmi løsning.

Bidragsytere

Mirjam Fredriksen

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Avdeling for digitale teknologier ved NILU - Norsk institutt for luftforskning
1 - 1 av 1