Cristin-resultat-ID: 1934863
Sist endret: 20. september 2021, 11:06
NVI-rapporteringsår: 2021
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2021

Er den norske aksjonærbeskatningen nøytral?

Bidragsytere:
 • Petter Bjerksund og
 • Guttorm Schjelderup

Tidsskrift

Samfunnsøkonomen
ISSN 1890-5250
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2021
Trykket: 2021
Volum: 135
Hefte: 4
Sider: 43 - 52

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Er den norske aksjonærbeskatningen nøytral?

Sammendrag

Aksjonærmodellen innebærer at utbytte og aksjegevinster etter fratrekk for et skjermingsfradrag er skattepliktig på personlig aksjonærs hånd, mens fritaksmetoden medfører at aksjegevinster og utbytte mellom selskaper er fritatt selskapsskatt. Vi studerer en investor som kan investere i porteføljer bestående av aksjer og risikofri posisjon. Investor står ovenfor valget mellom å investere selv (direkte) eller gjennom selskap. Vi viser at måten aksjonærmodellen er implementert på i Norge skaper en asymmetri i eierbeskatningen som gjør det lønnsomt å spare i aksjer gjennom selskap og å utsette utbytte. Selv når skattesystemet er symmetrisk utformet, finner vi at det vil lønne seg å holde kapitalen i selskapet hvis investors lånerente overstiger skjermingsrenten. Vår studie kan forklare den store oppsamlingen av kapital i selskapssfæren i Norge.

Bidragsytere

Petter Bjerksund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for foretaksøkonomi ved Norges Handelshøyskole

Guttorm Schjelderup

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for foretaksøkonomi ved Norges Handelshøyskole
1 - 2 av 2