Cristin-resultat-ID: 1935193
Sist endret: 21. september 2021, 12:40
Resultat
Rapport
2021

Validering av ny Karl Fischer titrator

Bidragsytere:
  • Tor-Arne Krakeli

Utgiver/serie

Utgiver

Nofima AS

Serie

Nofima rapportserie
ISSN 1890-579X

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2021
Hefte: 30/2021
Antall sider: 12
ISBN: 978-82-8296-693-1
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Validering av ny Karl Fischer titrator

Sammendrag

Karl Fischer titratoren ‘DL38’ fra leverandøren Metler Toledo har blitt brukt ved BioLab i flere år, men kan nå ikke repareres på grunn av mangel på reservedeler. Etter en validering med fokus på riktighet og presisjon er den nye Karl Fischer titratoren ‘915 KF Ti-Touch’ fra leverandøren Metrohm godkjent som erstatning for den eldre ‘DL38’. Den nye titratoren er godkjent til bruk av akkrediterte analyser for metode ‘BIOLAB A 13 Vann i Olje, Karl Fischer’.

Tittel

Validation of the new Karl Fischer titrator

Sammendrag

The Karl Fischer Titrator ‘DL38’ from the producer Metler Toledo has been in use for several years, but it can no longer be repaired because of a lack of spare parts. After av validation with test of accuracy and precision the new Karl Fischer Titrator ‘915 KF Ti-Touch’ from Metrohm is approved as a replacement for the older ‘DL38’. The new Titrator is approved for accredited analyses in the method ‘BIOLAB A 13 Vann i Olje, Karl Fischer’.

Bidragsytere

Tor-Arne Krakeli

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved BioLab ved NOFIMA
1 - 1 av 1