Cristin-resultat-ID: 1935591
Sist endret: 18. september 2021, 13:02
NVI-rapporteringsår: 2021
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2021

Bildebøker for å synliggjøre familiemangfold i barnehagen

Bidragsytere:
  • Monica Bjerklund

Tidsskrift

Psykologi i kommunen (PIK)
ISSN 1892-3364
e-ISSN 2535-7581
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2021
Publisert online: 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bildebøker for å synliggjøre familiemangfold i barnehagen

Sammendrag

Denne studien undersøker hvordan 33 norske solomødre ønsker at barnehagen skal speile og synliggjøre familiemangfold. Informantene anbefalte å gjøre dette ved bruk av bildebøker, og ønsket at barnehagen skulle tilby barna tre kategorier bøker om familiemangfold: 1.) Eksplisitt om familiemangfold 2) Implisitt om familiemangfold og 3) Identifiserbart om familiemangfold. Informantene ønsket at barnehagen skulle lese disse bøkene, samtale med barna om dem og ha dem tilgjengelig. Min bildebokanalyse av et utvalg bøker fra hver av de tre kategoriene informantene anbefalte bygger på queerteori. Den viste at utradisjonelle familieformer presenteres med den heteronormative kjernefamilien som mal, og at det som er ulikt den (f.eks. farsfraværet) fremheves i alle bildebøkene implisitt og/eller eksplisitt

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Monica Bjerklund

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Telemarksforsking
1 - 1 av 1