Cristin-resultat-ID: 1937705
Sist endret: 23. september 2021, 14:07
Resultat
Vitenskapelig foredrag
2021

Psykisk helse under Covid-19 pandemien i Norge: Resultater fra Fylkeshelseundersøkelsene, Dødsårsaksregisteret og PsykHUNT studien

Bidragsytere:
  • Kim Stene-Larsen

Presentasjon

Navn på arrangementet: Webinar for psykologer i kommunene, ledere og andre relevante fagpersoner: Nasjonalt tverrfaglig nettverk innen kommunalt psykisk helse- og rusarbeid; Psykososiale konsekvenser av korona - hva vet vi og hva gjør vi?
Sted: Digitalt forum
Dato fra: 1. juni 2021
Dato til: 1. juni 2021

Arrangør:

Arrangørnavn: RKBU Nord, RKBU Vest, RKBU Midt-Norge og RBUP øst/sør, i samarbeid med KoRus, RVTS, Napha og Statsforvalteren i fylkene.

Om resultatet

Vitenskapelig foredrag
Publiseringsår: 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Psykisk helse under Covid-19 pandemien i Norge: Resultater fra Fylkeshelseundersøkelsene, Dødsårsaksregisteret og PsykHUNT studien

Bidragsytere

Kim Stene-Larsen

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Avdeling for psykisk helse og selvmord ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1