Cristin-resultat-ID: 1938679
Sist endret: 27. september 2021, 11:03
NVI-rapporteringsår: 2021
Resultat
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
2021

Planlegging av vindkraftanlegg og kommunens rolle

Bidragsytere:
 • Tor Håkon Jackson Inderberg og
 • Inger-Lise Saglie

Bok

Om resultatet

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publiseringsår: 2021
Sider: 221 - 245
ISBN:
 • 978-82-15-04508-5

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Statsvitenskap
- Fagområde: Samfunnsvitenskap

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Planlegging av vindkraftanlegg og kommunens rolle

Sammendrag

Dette kapittelet analyserer kommunens rolle i vindkraftuttbygging. Basert på 19 intervjuer og dokumentanalyse går vi gjennom både de formelle og uformelle sidene ved kommunens deltakelse. Vi finner stor avstand mellom formelle krav og praksis. Kommunen har formelt sett bare en rolle som høringspart i denne prosessen, men spiller reelt en sentral rolle i den tidlige fasen før konsesjon gis. Det er som regel tidlig kontakt mellom utbygger og kommune. Konsesjonsmyndighet legger svært stor vekt på kommunens holdning i sin vurdering. I detaljfasen etter konsesjon er gitt, er kommunen i begrenset grad involvert, noe som kan bidra til å øke graden av konflikt i vindkraftutbygging.

Bidragsytere

Tor Håkon Jackson Inderberg

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fridtjof Nansens institutt

Inger-Lise Saglie

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for by- og regionplanlegging ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
1 - 2 av 2

Resultatet er en del av Resultatet er en del av

Integrert kystsoneforvaltning. Planfaglege, samfunnsvitskapelege og juridiske perspektiv. .

Hauge, Katrine Broch; Stokke, Knut Bjørn. 2021, Universitetsforlaget. NMBU, UIOVitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 - 1 av 1