Cristin-resultat-ID: 1941228
Sist endret: 30. september 2021, 11:25
Resultat
Rapport
2021

PM10/PM2.5 comparison exercise in Oslo, Norway. Study in 2015-2016 and 2018.

Bidragsytere:
 • Leif Marsteen og
 • Claudia Hak

Utgiver/serie

Utgiver

NILU

Serie

NILU rapport
ISSN 2464-3327

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2021
Hefte: 21/2021
Antall sider: 109
ISBN: 978-82-425-3059-2
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

PM10/PM2.5 comparison exercise in Oslo, Norway. Study in 2015-2016 and 2018.

Tittel

Rapport fra sammenligning av måleinstrumenter for PM10/PM2.5 i Norge, gjennomført i Oslo 2015-2016 og 2018

Sammendrag

Formålet med sammenligningen var å ekvivalensteste og etablere kalibreringsfaktorer for de vanligste automatiske PM-målere som er i bruk i Norge. For å etablere faktorene utførte Referanselaboratoriet en feltstudie på tre steder i Oslo under sommer- og vinterforhold i periodene september 2015 til juli 2016 og februar til mars 2018. Måleinstrumentene som deltok var Palas Fidas 200, Grimm EDM 180, TEI TEOM 1405 DF, TEI FH 62 I-R, og R&P TEOM 1400AB. Rapporten beskriver et mulig system for kontinuerlig verifikasjon av kalibreringsfaktorene i de norske målenettene og hvordan analysedata skal kalibreres.

Bidragsytere

Leif Marsteen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Måle- og instrumentteknologi ved NILU - Norsk institutt for luftforskning

Claudia Hak

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved By og industri ved NILU - Norsk institutt for luftforskning
1 - 2 av 2