Cristin-resultat-ID: 1943335
Sist endret: 19. januar 2022, 09:40
NVI-rapporteringsår: 2021
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2021

Læring som livsstil og normalitet: Konstruksjoner av samfunnsborgere i kompetansereformens grunnlagsdokumenter

Bidragsytere:
 • Gyrid Otnes Madsen
 • Christin Tønseth og
 • Liselott Aarsand

Tidsskrift

Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk
ISSN 2387-5739
e-ISSN 2387-5739
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2021
Volum: 7
Sider: 347 - 361
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Læring som livsstil og normalitet: Konstruksjoner av samfunnsborgere i kompetansereformens grunnlagsdokumenter

Sammendrag

Livslang læring har vært et politisk fokus i både nasjonale og internasjonale styringsdokumenter i en årrekke. Våren 2020 ble det presentert en ny kompetansereform i Norge, Lære hele livet (Meld. St. 14 (2019–2020)). Politiske tekster er aldri nøytrale, men uttrykker bestemte mål som samfunnet og befolkningen skal forholde seg til, og gjerne påvirkes av. Formålet med artikkelen er å synliggjøre, diskutere og problematisere hvordan voksne subjekter blir konstruert i den nye kompetansereformens grunnlagsdokumenter, NOU 2018: 2 og NOU 2019: 2. Med utgangspunkt i diskursanalytiske perspektiver og begrepet subjektposisjon som analytisk verktøy, rettes et kritisk blikk på disse politiske dokumentene. Vår interesse er å synliggjøre sosiale normer og verdier gjennom å studere hvordan spesifikke subjekter konstrueres og rekonstrueres i den nye reformens grunnlagsdokumenter. Analysen viser hvordan den utdanningspolitiske agendaen er et resultat av ulike konstruksjoner som kan sies å bidra til å skape samfunnsnormer, bestemte utdanningspraksiser og en spesifikk utdanningskultur. Hva som anses å være verdifullt og ønskelig medborgerskap demonstreres gjennom at subjektposisjonene Den kompetente samfunnsborgeren og Den sysselsatte samfunnsborgeren skapes og gjenskapes i det empiriske materialet. Gjennom å definere «idealborgere» konstrueres samtidig et slags utenforskap, her benevnt Den mistilpassede samfunnsborgeren. Kontinuerlige press på formell utdanning og kompetanseheving i arbeidslivet er ikke et styringsrasjonale som nødvendigvis gir plass for alle.

Bidragsytere

Gyrid Otnes Madsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for pedagogikk og livslang læring ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Christin Tønseth

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for pedagogikk og livslang læring ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Liselott Aarsand

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for pedagogikk og livslang læring ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 3 av 3