Cristin-resultat-ID: 1945333
Sist endret: 12. oktober 2021, 14:20
Resultat
Rapport
2019

Snøskredaktivitet i Ramfjorden, Troms, 2014-2019

Bidragsytere:
  • Markus Eckerstorfer

Utgiver/serie

Utgiver

NORCE Norwegian Research Centre

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2019
Antall sider: 20
ISBN: 978-82-8408-042-0

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Snøskredaktivitet i Ramfjorden, Troms, 2014-2019

Sammendrag

Vi detekterte automatisk skred i Sentinel-1 radarsatellittdata i et definert område på ca. 9.5 km2 i Ramfjorden og Lavangsdalen, Tromsø kommune. Sentinel-1 data var tilgjengelig i perioden 2014-2019 og vi har lastet ned 493 bilder der vi gjorde deteksjoner. Totalt detekterte vi 88 skred, hvorav 55 skred ble detektert i den østvendte fjellsiden av Blåfjellet i Ramfjorden, og resten på Henrikstinden i Lavangsdalen. Skredene på Blåfjellet stoppet alle langt opp i lia og var i den lavere persentilen av middels store skred. De største skredene detekterte vi på Henrikstinden i Lavangsdalen, hvorav de fleste ble detektert på fjellsiden som vender mot nord inn i Saltdalen. Det er flere usikkerhetsfaktorer tilknyttet fjernmålingsmetoden. Små skred kan ikke detektertes på grunn av den romlige oppløsningen av Sentinel-1 data. Det er også en mulighet for feildeteksjoner på grunn av terrengformasjoner som ligner på skred. Til slutt er det muligheter for at middels og store skred blir ikke detektert fordi vi prøver å skille skred som består av snø, fra uberørt snø rundt skredene. Gitt de angitte usikkerhetsfaktorene er det rimelig å anta at de aller fleste middels til store skredene som har gått ble detektert.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Markus Eckerstorfer

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved NORCE Teknologi ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 1 av 1