Cristin-resultat-ID: 1946210
Sist endret: 15. oktober 2021, 12:57
NVI-rapporteringsår: 2021
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2021

Optimal Energy Trading with Demand Responses in Cloud Computing Enabled Virtual Power Plant in Smart Grids

Bidragsytere:
 • Hwei-Ming Chung
 • Sabita Maharjan
 • Yan Zhang
 • Frank Eliassen og
 • Kai Strunz

Tidsskrift

IEEE Transactions on Cloud Computing
ISSN 2168-7161
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Optimal Energy Trading with Demand Responses in Cloud Computing Enabled Virtual Power Plant in Smart Grids

Bidragsytere

Hwei-Ming Chung

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved DIS Digital infrastruktur og sikkerhet ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Sabita Maharjan

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved DIS Digital infrastruktur og sikkerhet ved Universitetet i Oslo

Yan Zhang

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved DIS Digital infrastruktur og sikkerhet ved Universitetet i Oslo

Frank Eliassen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved DIS Digital infrastruktur og sikkerhet ved Universitetet i Oslo

Kai Strunz

 • Tilknyttet:
  Forfatter
1 - 5 av 5