Cristin-resultat-ID: 1948447
Sist endret: 10. februar 2022, 08:56
NVI-rapporteringsår: 2021
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2021

Lokale aktivitetsmidler : Implementering av den statlige idrettspolitikken

Bidragsytere:
 • Eivind Åsrum Skille
 • Dag Vidar Hanstad
 • Marit Svensgaard
 • Gjermund Lien og
 • Christoffer Bugge

Tidsskrift

Norsk sosiologisk tidsskrift
ISSN 2535-2512
e-ISSN 2535-2512
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2021
Volum: 5
Hefte: 4
Sider: 1 - 17
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Lokale aktivitetsmidler : Implementering av den statlige idrettspolitikken

Sammendrag

Hvordan fungerer norsk statlig idrettspolitikk fra den dannes til den implementeres i idrettslag? Fungerer implementeringen etter intensjonene? I denne artikkelen forfølger vi slike spørsmål ved å undersøke, ved hjelp av spørreskjema og intervjuer, hvordan idrettsråd og idrettslag oppfatter ordningen med lokale aktivitetsmidler (LAM). Dette er den eneste delen av spillemiddeltildelingen forvaltet av Kulturdepartementet som går uavkortet til lokalidretten. Funnene viser for det første at idrettsrådene, som administrerer LAM-ordningen lokalt, og idrettslag der aktivitet utøves oppfatter at ordningen fungerer bra. Idrettsrådene er tydeligst i denne oppfatningen. For det andre tyder våre funn på at ordningen har bedre virkning i dag enn for noen år siden. Med utgangspunkt i teori om implementeringsverktøy, diskuterer vi hvordan økonomiske rammetilskudd bidrar til den overordnede politiske visjonen om idrett og fysisk aktivitet for alle.

Bidragsytere

Eivind Åsrum Skille

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet

Dag Vidar Hanstad

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap ved Norges idrettshøgskole

Marit Svensgaard

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Oslo Economics

Gjermund Lien

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Oslo Economics

Christoffer Bugge

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Oslo Economics
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 5