Cristin-resultat-ID: 1948768
Sist endret: 27. oktober 2021, 10:59
Resultat
Rapport
2021

Health risks associated with the use of electronic cigarettes: an interactive research map

Bidragsytere:
 • Rune Becher
 • Håkon Valen
 • Gunn Elisabeth Vist
 • Bendik Christian Brinchmann
 • Jørn Andreas Holme
 • Tom Kristian Grimsrud
 • mfl.

Utgiver/serie

Utgiver

Norwegian Institute of Public Health, Division of Infection Control and Environmental Health, Division for Health Services

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2021
ISBN: 978-82-8406-236-5
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Health risks associated with the use of electronic cigarettes: an interactive research map

Tittel

Helserisiko ved bruk av elektroniske sigaretter: et interaktivt forskningskart

Sammendrag

Hovedbudskap: Vi har på en systematisk og vitenskapelig måte undersøkt og laget et interaktivt forskningskart over eksisterende litteratur om helserisiko knyttet til bruk av e-sigaretter. Vi inkluderte 1482 publikasjoner. Siden flere av disse kan ha rapportert fra mer enn et studiedesign, for eksempel både resultater fra studier med mennesker og dyreforsøk, er antall studiedesign inkludert i alt 1760. Effekter på luftveier og lunge, hjerte- og kar-systemet samt andre utfall (ikke angitt i annen kode) var det som oftest ble rapportert. Svært få studier på mennesker ble publisert årene etter introduksjonen av e-sigaretter i 2007, men fra 2013 var det en økning. Innledningsvis var kasus-rapporter etterfulgt av tverrsnittstudier de vanligste studietypene. Vi identifiserte 41 randomiserte kontrollerte studier (RCT). Dette studiedesignet er den «strengeste» metoden for å påvise en årsakssammenheng mellom intervensjon (her bruk av e-sigaretter) og utfall. Bare en av RCT-ene hadde en oppfølgingstid på seks måneder eller mer. Av de 105 andre studiene med kontrollgruppe var det bare seks studier med oppfølgingstid lenger på over 2 år. I hvilken grad e-sigaretter kan forårsake helseskader som utvikles etter lengre tids bruk er dermed uavklart. Det interaktive forskningskartet gir en visuell oversikt over områder med mange, noen eller ikke-eksisterende vitenskapelig dokumentasjon. De identifiserte kunnskapshullene kan indikere hvor fremtidig forskning bør settes inn. Forskningskartet synliggjør hvilken forskning som finnes, det viser ikke kvaliteten på studiene, størrelsen eller alvorlighetsgraden på helserisikoen ved bruk av elektroniske sigaretter.

Bidragsytere

Rune Becher

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for miljø og helse ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NIOM - Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer
Aktiv cristin-person

Håkon Valen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for miljø og helse ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NIOM - Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer

Gunn Elisabeth Vist

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Bendik Christian Brinchmann

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for miljø og helse ved Folkehelseinstituttet

Jørn Andreas Holme

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for miljø og helse ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »