Cristin-resultat-ID: 1951479
Sist endret: 7. januar 2022, 12:13
NVI-rapporteringsår: 2021
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2021

«E’ hel ei – e’ halv ei» – om realiseringa av ubestemt hokjønnsartikkel i Oslo

Bidragsytere:
 • Stian Hårstad og
 • Toril Opsahl

Tidsskrift

Maal og Minne
ISSN 0024-855X
e-ISSN 1890-5455
NVI-nivå 2

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2021
Publisert online: 2021
Volum: 2021
Hefte: 2
Sider: 167 - 195
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

«E’ hel ei – e’ halv ei» – om realiseringa av ubestemt hokjønnsartikkel i Oslo

Sammendrag

Studiar av genusendring i norsk har jamt over brukt mykje plass på inventaret i kategorien «ubestemt artikkel», som fleire stader viser teikn til å skrøkke frå tre til to typar. I dei fleste samanhengar vert dei tre typane refererte til som ein (m.), ei (f.) og eit (n.). Faktiske realiseringar som er subsumerte under desse typane, kan vere avgjerande i jakta på endringsforklaringar. Denne artikkelen undersøkjer korleis hokjønnsartikkelen har vore realisert i Oslo gjennom dei siste par hundre åra. Kjeldematerialet er eit breitt utval av litterære framstillingar og vitskaplege skildringar av oslomålet, og korpusdata frå nyare tid. Variasjonen som vert avdekt, er sjeldan tematisert i nyare framstillingar av genustilhøva i Oslo. Den tilsløringa som ei slik subsumering inneber, treng ikkje å ha uheldige konsekvensar for analysane av genussystemet i Oslo, men artikkelen argumenterer likevel for at eit meir nyansert medvit om variasjon i dei språklege realiseringane av artiklane er viktig for vidare genusforsking i andre dialektområde.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Stian Hårstad

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for språk og litteratur ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Toril Opsahl

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Center for Multilingualism in Society across the Lifespan ved Universitetet i Oslo
1 - 2 av 2