Cristin-resultat-ID: 1954081
Sist endret: 12. november 2021, 12:46
NVI-rapporteringsår: 2021
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2021

Mobbing og hatytringer blant skoleungdom i Oslo: Betydningen av elevenes minoritetsbakgrunn og skolekonteksten

Bidragsytere:
 • Marjan Nadim og
 • Audun Fladmoe

Tidsskrift

Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU)
ISSN 2535-8162
e-ISSN 2535-8162
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2021
Publisert online: 2021
Volum: 2
Hefte: 2
Sider: 129 - 149
Open Access

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Statsvitenskap og organisasjonsteori • Sosiologi

Emneord

Mobbing • Etniske minoriteter • Hatefulle ytringer

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mobbing og hatytringer blant skoleungdom i Oslo: Betydningen av elevenes minoritetsbakgrunn og skolekonteksten

Sammendrag

Denne artikkelen undersøker hvorvidt unges etniske og religiøse minoritetsbakgrunn gjør dem mer utsatt for krenkelser og eksklusjon. Studien undersøker dette gjennom analyser av erfaringer med mobbing og hatytringer blant skoleungdom i Oslo og hvordan slike erfaringer henger sammen med elevenes etniske og religiøse bakgrunn og med skolekonteksten i form av andelen elever med innvandrerbakgrunn på skolen. Analysene er basert på data fra 9117 elever på videregående skole som deltok i Ung i Oslo-undersøkelsen i 2018 (Ungdata). Resultatene viser at ungdom med etnisk og religiøs minoritetsbakgrunn er omtrent like utsatt for mobbing som elever med foreldre født i Norden, imidlertid opplever de langt oftere hatytringer som retter seg mot deres hudfarge, etniske eller religiøse minoritetsbakgrunn. Dette gjelder særlig dersom elevene tilhører en annen religion enn kristendom og dersom de går på skoler med lav andel elever med innvandrerbakgrunn. Tilsvarende er elever med foreldre født i Norden oftere utsatt for mobbing og hatytringer på skoler med høy innvandrerandel. Artikkelen bidrar til diskusjonen om hvordan etnisk og religiøs minoritetsbakgrunn kan fungere som markører på annerledeshet og viser hvordan den lokale konteksten kan ha betydning for i hvilken grad slike forskjellsmarkører blir relevante.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Marjan Nadim

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for samfunnsforskning

Audun Fladmoe

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for samfunnsforskning
1 - 2 av 2