Cristin-resultat-ID: 1954620
Sist endret: 23. desember 2021, 07:35
NVI-rapporteringsår: 2021
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2021

Høytlesning av personaliserte bøker for førskolebarn : foreldres barneperspektiver og opplevelser

Bidragsytere:
 • Ida Bruheim Jensen
 • Ingunn Studsrød og
 • Natalia Kucirkova

Tidsskrift

Barn
ISSN 0800-1669
e-ISSN 2535-5449
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2021
Publisert online: 2021
Volum: 39
Hefte: 4
Sider: 61 - 73
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Høytlesning av personaliserte bøker for førskolebarn : foreldres barneperspektiver og opplevelser

Sammendrag

Litteratur er en mulig skattkiste for barn og voksne. Personaliserte bøker, som er bøker unikt utformet for enkeltbarn, er relativt nytt i Norge, og er gjort til lite gjenstand for forskning. I denne studien analyserer vi foreldrenes opplevelser og medierte barneperspektiver på høytlesing av personaliserte bøker for førskolebarn. Datagrunnlaget er fem barnetegninger og 11 spørreskjema, med åpne svarkategorier som foreldre fylte ut på vegne av seg selv og barna. Ved hjelp av tematisk analyse utforsket vi foreldrenes barneperspektiver og opplevelser. Funnene viste at bøkene vekket interesse, engasjement og glede. Ved utforsking av hva de trekker frem som betydningsfullt viste funnene opplevelse av identifisering, og å oppleve seg som midtpunkt i sosiale fellesskap. Foreldrenes barneperspektiv trekker også på pedagogiske komponenter. Vi diskuterer funnene i lys av relevant forskning og litteratur om «barneperspektiv» og peker på noen implikasjoner av å lese personaliserte bøker med førskolebarn og anviser mulig fremtidig forskning på dette området.

Bidragsytere

Ida Bruheim Jensen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for sosialfag ved Universitetet i Stavanger

Ingunn Studsrød

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for sosialfag ved Universitetet i Stavanger

Natalia Kucirkova

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger
1 - 3 av 3